Sliter med å få tak i spilleavhengige: – For folk flest er det underholdning, men for mange er det et problem

Sykehuset i Vestfold sliter med å nå personer som sliter med spillavhengighet.