I 2016 har vi i Sandefjord ”Tenk stort – Tenk Sandefjord, og det er laget aktiviteter rundt dette. Men ser vi hundre år tilbake, ser vi at dagens ”Tenk stort”-tanker blir små i forhold til det man så for seg i 1918.

Bildet viser en skisse til en reguleringsplan i 1918 for Torvet og Kurbadet, og her har man virkelige store tanker om hvordan Sandefjord skulle komme til å se ut i framtiden.

Vi ser sosietetsbygningen til Sandefjord Bad oppe til høyre og Strømbadet i øverste del av bildet. Vi ser store, flotte bygninger. Vi ser en utstikker i havna og det sees et skipsverft på Framnes-sida. Det er åpne plasser og godt med grønne lunger.

Ser vi nærmere på reguleringsplanen, så skulle byens hovedgater, Kirkegata og Jernbanealléen, bli ført fram til havna. Kirkegata (litt til høyre for midten av bildet) så man for seg som en bred, beplantet aveny som skulle være 40 m bred og med en større offentlig plass (midt i bildet). Mot plassen var det to store bygninger for konserter og teater, og et bibliotek var også tenkt der. Vi ser et par monumenter også i denne avenyen.

Torvet (til venstre i bildet) skulle utvides og der skulle det være en torvhall. På Torvets sørside skulle det bygges et rådhus.

I planene lå også at det eksisterende havnesporet for jernbanen skulle sløyfes (dette jernbanesporet ble forøvrig nedlagt i 1939), og man skulle gå med jernbane fra Gokstad via Heimdal og Hegna til et planlagt industriområde i Breili. Man så også for seg at jernbanesporet skulle fortsette til Framnes og Vera.

På Framnes skulle det være et torv med torvhaller og gater som strålet ut fra dette torvet.

Når denne planen ble lagt fram ble den mottatt med stor interesse blant folk. Det ble arrangert møter for å vise fram planen og den ble så lagt fram for bystyret.

Som vi nå ser i dagens Sandefjord, så ble ikke denne planen iverksatt og det kan kanskje være like godt. Men de skal ha ros de som var bak dette forslaget fra 1918 - det var virkelig tyngde bak deres ”Tenk stort - Tenk Sandefjord”.

Biografi for Sandefjord Lokalhistoriske Senter 

LES OGSÅ:

Var du med i «BP Hobbyklubb»?

Har du fylt tanken her?