Vi har mange bilder fra disse motevisninger i Sandefjord. Mange av disse ble holdt i lokalene til Hotel Atlantic ,og det var ofte byens butikker som arrangerte.

Er det noen som kan hjelpe oss med informasjon om disse bildene? Når er de fra, og vet noen hvem som arrangerte denne motevisningen? Du kjenner kanskje igjen noen på bildene?