Vi har funnet fram noen bilder fra "Sandarstafetten" i 1956. Vi vil gjerne ha noen kommentarer rundt "Sandarstafetten" og ikke minst om noen kjenner igjen personer på bildene.

Biografi for Sandefjord Lokalhistoriske Senter