Smell for fylkeskommunen: 150 millioner bak budsjett

Fylkespolitikerne så for seg et driftsoverskudd på 50 millioner ved utgangen av april da de la budsjettet for 2020. Fasiten ble et underskudd på 101 millioner.