Smitte ved skole og barnehage – 66 elever må i karantene