Dette er vi skjønt enige i. Det er aldri lett «å be for sin syke mor», spesielt ikke i avisa. Man kan oppleves snever, egoistisk og være en som ikke ser annet enn sitt eget. Samtidig er det viktig med vinklinger fra mange kanter. Regler og tiltak vil aldri treffe helt blink, og noen virksomheter lider mer enn andre. Regler kan være konkurransevridende. I verste fall ødeleggende for, i utgangspunktet, gode virksomheter. Det er vanskelig ikke å la seg engasjere.

Vi følger reglene

Jeg driver e2 treningssentre i Sandefjord, e2 Pindsle og e2 Framnæs. Vi har forholdt oss til regler og begrensninger siden mars 2020. Strenge smitteverntiltak, antallsbegrensninger og nå ny nedstengning. Som ansvarlig aktør ønsker vi å bidra til «dugnaden» om å begrense smitte. Vi har forholdt oss lojalt til lover og regler – selv når det har vært tøft. For denne bransjen handler det ikke bare om å holde åpent eller lukket. Holder vi stengt en periode, må vi igjen skape vaner. Kontinuitet og rutine er avgjørende for gode trenings- og helsevaner. Medlemmene våre kommer kanskje ikke tilbake i det øyeblikket vi kan åpne dørene igjen. Til tross for dette – denne dugnaden har vi altså lojalt forholdt oss til, og gjort det beste ut av. Klart vi driver med tap, klart kompensasjonsordningen ikke kan hindre røde tall. Vi klamrer oss fast, og vet at vi gjør en forskjell for mange i Sandefjord. Og det er vi stolte av.

Hvorfor yrkesnekt?

Så til det jeg egentlig vil snakke om: personlige trenere og deres «yrkesnekt». Da Sandefjord i en periode var underlagt paragraf 5B holdt vi, i et ellers nedstengt senter, åpent for personlig trening. Det sier seg selv at det ikke er bærekraftig, men det er ekstremt viktig for dem som har sine helseutfordringer og har god hjelp av sin trener. Nå, med den strengere covid-19 paragraf 5A, har alle personlige trenere i prinsippet yrkesnekt. De kan verken trene sine kunder ute, en-til-en, eller inne. Selv på 1800 m2, med én trener og én kunde, er dette ikke lovlig. Ei heller ute i frisk luft, én kunde og én personlig trener. Våre personlige trenere må sitte stille og fylle ut NAV-papirer, mens de ser at kundene deres forsvinner til fysioterapeuter eller andre behandlere. Som i prinsippet gjør akkurat det samme, på færre m2.

Hvor er fornuften?

Hvor er fornuften i regelverket? At en person med et litt dårlig kne eller vond rygg skal kunne trenes av en behandler, men ikke en personlig trener? Jeg forstår at en personlig trener kommer i opposisjon, og kanskje søker seg til andre yrker. Vi mister en yrkesgruppe som er viktig! Idealister som bidrar mer til god folkehelse enn de fleste er klar over. En personlig trener på e2 (og sikkert også hos de andre treningssentrene i byen) arbeider ikke med folk som skal gå 5 min raskere i Birken, få sommerkroppen eller finpusse formen. Nei – her snakker vi om folkehelse. Opptrening etter operasjoner, psykiatri, mestring av hverdagen, alternativ til medisiner, haugevis med vonde rygger osv.

Jeg blir sint

Jeg blir sint når jeg ser at «Randi», som akkurat har hatt en stor operasjon, og endelig har klart å komme i gang, blir utestengt fra sin personlige trener. Og ja, jeg kan forstå det om det ville spre mer smitte. Men her har vi altså drøssevis av ledige m2, ingen kø, alle hensyn til smittevern. Er det så mye viktigere å få en hudpleie eller nye negler enn å ivareta den viktige folkehelsa for dem som trenger det mest? Er reglene slik fordi kunnskapen om hva en personlig trener driver med er mangelfull? Tror vi at de jobber med estetikk og ikke helse? Tror vi at det er luksus og ikke nødvendig? Jeg må innrømme, denne regelen forstår jeg ikke hensikten med. Ei heller at det utgjør noen trussel for smittevern. Nå vet jeg at dette kanskje er en bagatell for noen, men for dem det gjelder er det hele forskjellen.

Alt må stenges

Og ja – da har jeg sagt fra! Personlig trening er en del av treningssentrenes ordinære virksomhet, og det gis ingen unntak fra påbudet om stenging av treningssenter i tiltaksnivå 5A. En-til-én-trening med personlig trener er dermed ikke tillatt – verken inne eller ute. Treningssentre med beliggenhet i kommuner med særlig høyt tiltaksnivå etter kapittel 5A, slik som Sandefjord kommune, skal holdes stengt, selv om de blant annet tilbyr fysioterapi, alternativ behandling og/eller behandling med kiropraktor. Det betyr at all type behandling/trening i treningssentre, også behandling med fysioterapeut, må holdes stengt med hjemmel i covid-19-forskriften § 16b første ledd bokstav d. Virksomheter som til vanlig kun tilbyr fysioterapi, alternativ behandling og behandling med kiropraktor og dermed ikke kan defineres som treningssentre, kan holde åpent med hjemmel covid-19-forskriften § 16, første ledd, forutsatt at de ivaretar grunnleggende krav til smittevern.

Vi har også fått spørsmål om kommunen/kommuneoverlegen kan gi dispensasjon fra noen av bestemmelsene i covid-19-forskriften kapittel 5A. Covid-19-forskriften er nasjonale bestemmelser som kommunen/kommuneoverlegen har ikke anledning til å dispensere fra.