Søker om nesten fem millioner kroner for avlyste arrangementer

Første runde med 30 millioner krisepakkepenger betales ut til 1.144 arrangementer eller aktiviteter i hele landet. Så langt har to organisasjoner fått penger i Sandefjord. 9 søkere står på vent.