Kommunedirektør Bjørn Gudbjørgsrud påstår i Sandefjords Blad 10. november at kommunen har en solid satsing på barn og unge. Er det en solid satsing på barn og unge når han foreslår å legge ned Åpen barnehage og Vesteråt barnehage? Er det en solid satsing når han forslår å kutte budsjettene i barnehage og skole med nesten 5 millioner i 2023 og 10 millioner i 2024?

27. september ble streiken i skolesektoren avblåst av regjeringen fordi de mente det var fare for liv og helse for landets skoleelever når lærerne var borte fra klasserommet. Mange snakket varmt om de sårbare barna som ble skadelidende. Hvor er omtanken for de sårbare barna nå som det foreslås massive kutt for de samme barna?

Det er foreslått å kutte i administrasjon og ledelse ved skolene med flere millioner. Hvem skal ta over arbeidsoppgavene? Lærerne, assistentene eller rengjøringspersonalet?

Det er foreslått å legge ned trivselslederprogrammet i skolene. Det er et aktiviseringstilbud på lavkostnivå som bidrar til aktive og engasjerte elever i friminuttene. Kan kommunedirektøren si at det er en satsing på elevenes psykososiale miljø når han vil legge ned tilbudet?

Det er foreslått å slutte å sende elever på leirskole i 7. klasse, og samtidig endre leirskoletilbudet til å bli en nærleirskole i egen kommune. Fra før er det allerede kuttet fra 4 overnattinger til 3. Er det å satse på barn og unge når ett av landets dårligste leirskoletilbud gjøres enda dårligere?

Utdanningsforbundet erkjenner at det er en vanskelig økonomisk tid der både energikostnader og finans endrer kommunens forutsetninger. Vi synes likevel kommunedirektørens solide satsing på barn og unge ligner mer på en solid fallitterklæring.

Å kutte i skole- og barnehagebudsjettene ikke er det samme som å satse. Det er det motsatte. En svart hest er ikke hvit selv om du påstår at den er hvit. Den er fortsatt svart.

Vi oppfordrer derfor både politikere og velgere til å gi tydelig beskjed om at nok er nok! Skal du satse på barn og unge, må du øke budsjettene – ikke gjøre drastiske kutt!