– Her må kommunen rydde opp

Leif Aase har sett seg lei på det han karakteriserer som uønsket forsøpling i grunnen på Sandkollen på Hasle. Han mener det er på sin plass at kommunen tar rev i seilene, og rydder opp i området.