Denne metoden kan få ned antallet sosialhjelpsmottakere

En mangedobling av personer inn i det såkalte kvalifiseringsprogrammet kan være nøkkelen til å redusere kommunens sosialhjelpsutgifter.