Vi har en leilighet på 75 m², og sparer på strømforbruket, slik at vi ligger på under 50 kr/ md. i strømkost, Men så kommer nettleien – som nesten er et ran og en svindel av folk, på over 600 kr for samme periode. Ranet er prisen, svindelen er at når vi sparer på forbruket, slik at det totale forbruk går ned, så kan elverkene sette opp nettleien for å kompensere for bortfall av sine inntekter (!)

Hva i all verden er da vitsen med å spare på strømforbruket, vi betaler dermed for noe vi har unnlatt å bruke. Slik at prisen pr. kWh blir større jo mer vi sparer. Galskapen lenge leve! Vi ser her hvordan monopolbedrifter som elverkene / energiselskapene er, og hvordan de turer fram, er det ikke tvangspåføring av AMS eller gebyrer og trusler om tvangsstengning av strømmen, fordi man ikke vil ha AMS, men beholde helsen, ja så spanderer de på seg selv bonuser og alt de måtte finne ut at de vil ha – på befolkningens bekostning, og nettleien fortsetter å stige, så lenge de har monopolmakt.

Nå er grensen nådd – og vel så det. Vi betaler altså 100 kr/ m² i nettleie på et år om vi bruker strøm eller ei – hvor er rimeligheten i det?

Da kraftmarkedene og strømsalg ble kommersialisert på linje med andre varer, da burde samtidig monopolene blitt opphevet. Hvorfor skal ikke disse konkurrere i å gi billigst mulig service når nær sagt alle andre er pålagt det? Hvorfor skal disse virksomhetene være garantert store overskudd, mens andre sliter for å få endene til å møtes. Opphev monopolene nå! Si opp strøm-baronene. Slikt hører ikke hjemme i en markedsstyrt økonomi.

Her er linken til NVE ang. nettleie https://www.nve.no/stromkunde/nettleie/

Her er link til Skagerak Energi om det samme.

https://www.skageraknett.no/slik-bestemmes-prisen-pa-nettleien/category1003.html

Nå er det på tide vi får stoppet lureriet!