Kvinner er fremdeles de store inntektstaperne. Mariann og Heidi har valgt å gjøre noe med det.

Sammenlignet med menns økonomi, kommer damer alltid dårligst ut. Kvinner risikerer å få mindre penger til livsopphold om de mister jobben eller får uforutsette kostnader fordi de sparer mindre i fond, i aksjer, investerer i eiendom eller starter egne firmaer. Heidi Marie Gøperød og Mariann Marthinsen har gjort det stikk motsatte.