Hei Cathrine Andersen (FrP), min henvendelse går til deg som leder av Hovedutvalget for miljø og plan.

Jeg leser et intervju med Pål Badski, Carlsen Kvartalet AS, i Sandefjords Blad. Han har bedt kommunen om at det blir lagd en forespørsel til ditt hovedutvalg om forutsigbare rammer og et endelig klarsignal for retningen på utviklingsprosjektet før siste hånd legges på detaljreguleringsplanen. Dette gjelder bygging av boligblokker i Carlsenkvartalet.

By- og arealplanlegger Madeleine Steinert bekrefter at kommunen allerede arbeider med den aktuelle forespørselen.

Bryggetorgets Venner har som kjent levert inn et innbyggerinitiativ som sier Nei til boligblokker og Ja til Bryggetorget, og som skal behandles i kommunestyret. Det er kun kommunestyret som kan si ja eller nei i denne saken.

Det synes derfor naturlig at kommunestyret behandler vårt initiativ først, da det ikke er sikkert at det blir et politisk flertall for boligblokker. Vi opplever at nesten ingen av kommunens innbyggere vil ha boligblokker, men synes Bryggetorget er en bra ide.

Hovedutvalget kan vel på denne bakgrunn verken gi positive føringer eller klarsignal til Pål Badski og Carlsen Kvartalet?