Idrettsrådet har mistet taleretten: – Kommunen har brutt en avtale

STERKT IMOT: Leder av idrettsrådet i Sandefjord, Thor Henning Nilsen, håper det skal være mulig å videreføre praksisen med talerett. Arkivfoto: Maja Christensen

STERKT IMOT: Leder av idrettsrådet i Sandefjord, Thor Henning Nilsen, håper det skal være mulig å videreføre praksisen med talerett. Arkivfoto: Maja Christensen

Artikkelen er over 3 år gammel

I flere tiår har Sandefjord Idrettsråd hatt en avtalefestet talerett i idrettssaker. Nå har kommunen avsluttet avtalen, og idrettsrådet rister på hodet.

DEL

Helt siden 1976 har Sandefjord Idrettsråd hatt talerett i idrettsfaglige saker i utvalget som nå heter kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling. I januar ble de informert om at denne nå opphører.

Det synes idrettsrådet og leder Thor Henning Nilsen er merkelig.

– Vi synes det er rart og er helt imot. Det har skapt en veldig bra dialog mellom administrasjon og politikere og idrettslagene. Jeg har ikke hørt noen si at dette bare er tull, jeg har derimot hørt at de fleste sier det er en berikelse for utvalget, sier han.

LES OGSÅ: Protesterer mot rådmannens kunstgressforslag

– Har brutt en avtale

Derfor har han tatt opp kampen og sendt et brev til Sandefjord kommune, der han viser til «Stadionavtalen» og «Sandaravtalen», og skriver at kommunene ikke ensidig kan «endre inngåtte og vedtatte avtaler».

Gamle Stadion og flere andre idrettsanlegg ble gjennom disse avtalene gitt vederlagsfritt fra flere idrettslag til kommunen. Til gjengjeld skulle blant annet idrettslagene få talerett i det utvalget som behandlet idrettssaker. I samråd med kommunen og idrettslagene ble det bestemt at denne retten skulle forvaltes av det som nå heter idrettsrådet.

Etter den tid har saken vært oppe flere ganger, men hver gang har retten blitt videreført.

– Vi forvalter taleretten, men det er klubbene som har avtalen. I realiteten har kommunen brutt en avtale, sier Nilsen.

LES OGSÅ: «Dette bør også Sandefjord få»

– Et supplement i debatten

Idrettsrådet er den eneste interesseorganisasjonen som har hatt talerett i gamle Sandefjord kommune. I 2014 sa daværende kommuneadvokat Ivar Otto Myhre til Sandefjords Blad at ingen interesseorganisasjoner burde ha talerett, og påpekte at det var i strid med kommuneloven.

Nilsen mener taleretten har bidratt svært positivt til en langsiktig satsing på idrettsanlegg.

– Sandefjord er litt atypisk i forhold til mange deler av landet. Vi har hatt økning i medlemstall og økning i grupper som ellers i landet har nedgang. Vi har også hatt en utvikling på idrettsanlegg de seneste årene som har vært veldig positiv, sier han, og legger til:

– Den tette dialogen har gjort at klubbene har brukt oss, vi har samordnet alle innspill og dratt de videre i det politiske livet.  Vi har vært et supplement i debatten når de diskuterer behov og ønsker. De stedene hvor du ikke har den rollen er det et veldig trøkk fra enkelte idrettslag som ønsker sine ting gjennomført. I Sandefjord er det trykket mye mindre og blir samordnet gjennom prosedyrer og praksis.

– Må behandle alle likt

Utvalgsleder for området, Bjarne Sommerstad (Sp), sier han forholder seg til reglementet for de folkevalgte, og viser spesifikt til punktet for interessegrupper, som sier følgende:

Det politiske utvalget kan ta imot representanter fra foreninger, grupper o.l som ønsker å gi en orientering om en særskilt sak eller tema. Det gis ikke adgang til å delta under behandlingen av en sak, men kun orientere før møtet settes.

Det politiske reglemenet for Sandefjord kommune, punkt 2.7 - Interessegrupper

– Så lenge ikke noe annet er vedtatt så kommer jeg til å praktisere det, sier han, og påpeker at det fungerte fint i Andebu kommune da han var ordfører der.

FORHOLDER SEG TIL REGLEMENTET: Utvalgsleder for kultur, friluftsliv, by- og stedstuvikling, Bjarne Sommerstad. Arkivfoto: Knut Nordhagen

FORHOLDER SEG TIL REGLEMENTET: Utvalgsleder for kultur, friluftsliv, by- og stedstuvikling, Bjarne Sommerstad. Arkivfoto: Knut Nordhagen

I verken Stokke eller Andebu har interesseorganisasjoner hatt talerett. Han er uenig med Nilsen, og mener det er mest ryddig på den måten.

– Når du har åpnet en sak er du en del av det politiske møtet, og interessegrupper er ikke folkevalgte. Det kan virke firkantet, men når man går litt nærmere inn i det er det gjort for at det skal være ryddig. Hvis en skal ha et politisk møte, er det ryddigere å forholde seg til de folkevalgte i det organet. Det er jo det som er naturlig, sier Sommerstad, og påpeker at taleretten ble vedtatt i den gamle kommunen.

– Hvis de vil ha talerett i utvalget så får de ta den prosessen igjen. Det går jo an å ta det opp igjen. Det er flere interessegrupper i den nye kommunen, så jeg tenker at her må en behandle alle så likt som mulig, sier han.

Nilsen sier man må ta med gjeldende avtaler i behandlingen.

– Det blir ikke mer rett å fravike en avtale når man har et politisk vedtak. Avtaler sier man opp etter dialog. I dette tilfellet har det ikke vært dialog. Klubbene var ikke kjent med saken før Idrettsrådet fikk munnkurv, sier Nilsen som er klar for å kjempe hardt for taleretten, og satser på at det blir mulig å videreføre praksisen.

– Man slåss ikke for noe man ikke tror på, sier lederen.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om stort og smått som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!

Artikkeltags