Kommunen har blitt orientert om planene, og torsdag kveld ble planene godkjent av klubbens generalforsamling.

På grusbanen ved siden av Bugården ungdomsskole er det i dag brakkerigger, og liten plass til å spille fotball. Dette ønsker Ballklubben å gjøre noe med. De trenger nemlig flere flater å spille fotball på.

– Dagens kapasitet om vinteren er for dårlig, sier nyvalgt styreleder i klubben, Merete Sand til sb.no.

Derfor ønsker de i første omgang å anlegge en kunstgressbane der det i dag er brakker. Deretter ønsker de å bygge en hall over kunstgresset.

En full fotballbane

I følge klubbens foreløpige planer, skal hallen kunne romme en full fotballbane. Hallens mål blir på 120 ganger 80 meter. Da blir det også plass til en liten tribune.

Hallen vil på det høyeste være 20 meter høy, mens veggene langs siden blir drøye ti meter høye.

Samtidig ønsker klubben å starte et omfattende talentutviklingsprogram for unge spillere. Skal ha landets beste talentutvikling

Har råd til det

Hva slags hall man bygger, avhenger av penger. En type boblehall vil koste mellom 10 og 15 millioner kroner. En stålhall kan fort koste over det dobbelte.

Terje Liverød som er engasjert i prosjektet mener potensialet for inntekter fra hallen, gjør det mulig å betjene nye lån for klubben. Han anslår omtrentlig at rundt halvparten av totalkostnaden vil måtte tas av klubben.

– Her har vi inntektsmuligheter både ved fotballfritidsordning og utleie til andre klubber, mener Liverød.

Kommunen ble orientert om hall-ønskene i januar. Den 5. mars skal klubben igjen i møtet med kommunen, for å få en avklaring rundt stadionavtalene. Da vil det være naturlig at man igjen tar opp samtalene om kunstgress og hall.