Fagforbundets leder Mette Nord krever at Norge skal få en lov som forbyr handel med israelske bosettinger. 25. juni sendte hun et brev som krever det samme av EU.

Som listekandidat for Partiet De Kristne vil jeg argumentere for et stikk motsatt syn:
Partiet De Kristne vil stanse norsk bistand til Palestina gjennom AHLC. La PA få dø en naturlig politisk død.
Legg ned UNRWA og la palestinske flyktninger inngå i UNHCR sitt arbeid (1).
FN må kreve at arabiske land gir palestinske flyktninger statsborgerskap.
Støtt palestinske arbeidsplasser, noe som betyr støtte til israelske bosettere og motstand mot BDS bevegelsen (2).

Giverlandsgruppen: Ad-Hoc Liaison Committee (AHLC) ble opprettet i 1993. Norge har pga Osloavtalen vært leder for giverlandsgruppen som skal bidra til å bygge opp det institusjonelle fundamentet og sikre en bærekraftig økonomisk utvikling for et fremtidig «Palestina».
Norge gir 600 millioner kroner til Palestina hvert år gjennom giverlandsgruppen som består av vestlige land. Saudi Arabia og Kuwait sluttet å gi til palestinerne under Gulf-krigen, da Arafat erklærte sin støtte til Saddam Hussain, noe som resulterte i at en fattig Arafat måtte gå i dialog med Israel i Oslo for å overleve politisk (3).

Den Arabiske Liga har siden 1959 nektet arabiske land å gi palestinere statsborgerskap. (Resolusjon 1547.) Det er viktigere for dem at palestinerne blir en «torn i kjødet» for Israel, enn å hjelpe sitt broderfolk (4). Dette er hovedårsaken til at vi har palestinske flyktninger i dag. Arabiske land har samme kultur, språk, religion og under det Osmanske riket var mange det samme folket. Grensene mellom arabiske folkeslag ble satt i nyere tid, og etter 1. verdenskrig opphørte det Osmanske kalifatet å eksistere (5).

Partiet De Kristne vil kjempe for at de palestinske flyktningene får statsborgerskap i arabiske land.
Penger fra AHCL utgjør store deler av budsjettet til palestinske myndigheter (PA) som holdes kunstig i live (6).

Det har lenge vært kjent at PA er korrupt. Yasser Arafat døde som en mangemilliardær. Palestinere gikk til rettsak for å få arven hans. De mente at pengene tilhørte folket, men retten konkluderte med at pengene skulle gå til hans enke (7). Palestinske myndighetspersoner har private millionvillaer i Jordan. (Kilde: vår guide i Israel.)

Pengene går til våpen brukt mot Israel, så vi kan si at AHLC indirekte sponser terror. I Gaza blir storparten av det PA (Hamas) mottar av penger, strøm, sement etc brukt til terror (8). Sement sjelden brukt til husbygging. Terrortuneller har prioritet. Gaza har brukt mange hundre millioner kroner på å bygge disse tunellene. I Gaza er det våpenfabrikker. Siden 2005 har Hamas kontinuerlig sendt bomberaketter over israelske byer og landsbyer (9). De har også siden 2018 sendt branndrager, for å tenne på israelske skoger og jordbruksområder (10). Hadde ikke disse pengene blitt pøst inn, hadde heller ikke terrorangrepene kunne skje (11). Har ikke AHLC et ansvar?

Hamas får også penger fra blant annet Iran og Kuwait for å drive terror.

Hamas har siden 2018 organisert demonstrasjoner ved grensen mot Israel. Folk kommer for å få mat, strøm til internett og ha det gøy. Hamas har egentlig liten støtte på Gaza pga deres vanstyre (8+12), men i kjent «arabisk despot- stil» skylder lederne på jødene når de selv gjør en dårlig jobb og folket er nær ved å gjøre opprør. Det er i slike tilfeller at pogromer er en nyttig avledningsmanøver (13). Nylig ble en fredelig protest mot PA (Hamas) i Gaza voldsomt og brutalt slått ned på av PA (Hamas) (14).

Da israelske soldater trakk seg ut av Gaza 2005, overtok lederne i Gaza Midtøstens største økologiske jordbruk, 800 melkekyr og store underjordiske vannkilder (8). Gaza ble et palestinsk selvstyre område og «judenrein». Jordbruket etter jødene ble ødelagt og området omgjort til treningsleir for soldater (15). Nå er den store underjordiske vannkilden i ferd med å bli forurenset av overforbruk. Det lekker inn kloakk og saltvann (16). EU har tilbudt seg å hjelpe Gaza med å få renset vannkilden (17), men PA (Fatah på Vestbredden) nekter EU å hjelpe rivalen Hamas på Gaza (8).

Israel sender enormt med mat inn i Gaza (18). Folket får også kjøpe vann fra Israel. Israel gir Gaza gratis strøm noen timer hver dag, men ikke for mye, fordi det vil føre til våpenproduksjon (8).

Da Gaza angrep Tel Aviv og begynte å sende flere hundre bomberaketter i døgnet våren 2019, gikk tilslutt Israel til motangrep (19). De angrep våpenfabrikker, våpenlagre, og boliger som rakettene ble fyrt ifra. For første gang angrep Israel Hamas ledernes luksusboliger. Da ble det raskt våpenhvile (20).

Sett i forhold til norske soldaters bombinger i Libya, er Israels bombinger av Gaza «human». Partiet De Kristne vil at Norges bidrag i Libya skal granskes for eventuelle krigsforbrytelser. Norske ledere bør ansvarliggjøres (21).

Det har lenge vært kjent at PA (Fatah og Hamas) lønner terrorister og deres pårørende (22). Terroristene får større beløp desto flere jødiske menneskeliv som blir drept. PA kaller morderne «martyrer», og disse blir hyllet i undervisningen på barneskoler. Gater og institusjoner blir oppkalt etter dem. Hele det palestinske arbeidsmarkedet er bygd opp rundt terrorisme. En velutdannet palestiner kommer ikke langt bare med sin utdannelse (23). Han får ingen jobb, før han har bevist sin lojalitet mot regimet ved å utføre terrorhandlinger (24). (Pay for slay-policy).

Norske myndigheter (Brende, Søreie) hevder at norske AHLC penger ikke går inn i lønningsbudsjettet til palestinske terrorister (25). Det samme hevder alle giverlandene under AHLC. Det er mulig at ikke deres penger går til terror, men desto mer Norge gir, desto større blir PAs totalbudsjettet, og desto mer kan PA bruke på terror. USA har kuttet sin bistand til UNRWA, noe som har ført til at PA (Fatah) samler journalister fra hele verden og viser dem at de nå ikke har råd til å drive sykehus og skoler. USA blir syndebukk. Samtidig har PA (Fatah) med Abbas i spissen ØKT lønnen til terrorister (26).

Partiet De Kristne synes denne finansieringen av terrorister er såpass motbydelig at vi krever full stans i norske bistandsmidler til Palestina. Husk: Anders Behring Breivik.

PA har vist seg som uegnede ledere. De har gjennom sine handlinger bevist at de ikke ønsker fred med Israel, men heller jobber aktivt for landets utslettelse. Dette er i strid med Oslo-avtalens prinsipp: «land for fred». Israel har holdt sin del av avtalen, og gitt områder til PA som selvstyrende A-områder. Vi ser nå resultatet av disse eksperimentene. Det er uansvarlig å sette kjente terrorister til å lede et land og et folk (27).
Det var tåpelig å tro at Arafat skulle skifte natur da Norge ga ham Nobels Fredspris. Norge har i dette tilfellet vist seg som en inkompetent fredsmekler.

Partiet De Kristne vil at Sandefjord skal få en vennskapsby i Israel. Jeg foreslår Sderot (11).
Kilder:

(1) https://www.dagen.no/Nyheter/2018-09-10/%E2%80%93-Palestinske-flyktningleirer-m%C3%A5-avvikles-653618.html
(2) https://www.youtube.com/watch?v=3BYbNgwnpHM&feature=share

(3) Jon Andersen, 2009: «Israels historie 1945-2009 Slagmark» s 272-274
(4) ibid s 105-106
(5) https://snl.no/Det_osmanske_rikets_historie
(6) https://www.dagen.no/Nyheter/israel/2019-05-01/Palestinsk-%C3%B8konomi-n%C3%A6r-ved-%C3%A5-kollapse-748430.html
(7) https://www.aftenposten.no/verden/i/bgpn5/Jakt-pa-Arafats-skjulte-millioner
(8) Grisha Yakubovich: https://www.youtube.com/watch?v=ZJbBSffl2PI
NB: Grisha Yakubovich mener at bistandsmidlene til Palestina bør fortsette, fordi det stabiliserer regionen.
(9) https://no.wikipedia.org/wiki/Sderot
(10) https://www.dagbladet.no/nyheter/terrordrager-er-deres-nye-vapen/69915598
(11) https://idag.no/midtosten/nyheter/verden/knuser-terroristene-i-retten/19.29950
(12) https://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Human-Rights-Watch-issues-special-report-about-PA-Hamas-torture-570056?fbclid=IwAR2mJTgh3jW4jWSfUgFDB8AnI1G9OSdt2odgA4DLHFJ_jb2lx7zQTyJpQ_M
(13) Joan Peters, 2003 “Fra uminnelige tider. Opprinnelsen til den arabisk-jødiske konflikten i Palestina». Kapittel 3.
(14) https://www.miff.no/gaza-stripen/2019/03/20tusenvis-av-palestinere-protesterer-mot-hamas.htm?fbclid=IwAR36dw3c1f9rEKMrQJ73AyYOgxIiDP9CigK1-OzGcpelmNUSWODO7aucHXU
(15) «Slagmark» s 312+318
(16) https://honestreporting.com/hearing-the-politics-of-despair-for-ourselves-hrs-field-trip-to-the-gaza-border-region/
(17) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4769_en.htm
(18) https://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/Aid/Pages/Israel_humanitarian_aid.aspx
(19) https://www.jpost.com/Middle-East/IDF-reinforces-troops-along-Gaza-border-588772?fbclid=IwAR3VwsOBiIVuFjIbtUX_wm4ZZPma0qU_3xIeU5E6PK5TAARS-APAjN-zwUk
(20) https://www.youtube.com/watch?v=KeJagTzEEM4&feature=share
(21) https://www.hannenabintuherland.com/uncategorized/for-libya-krigen-2011-afrikas-rikeste-land-na-et-grusomhetens-scenario-pga-jonas-gahr-store-hanne-nabintu-herland/
(22) https://www.dagbladet.no/nyheter/norske-bistandspenger-gar-til-a-lonne-terrorister/63598403
(23) https://www.youtube.com/watch?v=JYgEohWv604&feature=share
(24) https://www.youtube.com/watch?v=gj56NCPy9GA
(25) https://www.dagen.no/meninger/leder/2019-05-25/Hvor-lenge-skal-S%C3%B8reide-la-seg-lure-756580.html
(26) http://www.thetower.org/report-palestinian-authority-steps-up-pay-to-slay-policy-in-2019-despite-financial-crisis/
(27) http://lynglimt.blogspot.com/2018/11/voldtekten-pa-libanon.html Ramon Bennet (1995): Filisterne. S 65-76. (Dette er forhistorien for kristne falangisters massaker i PLOs leire Sabra og Shatilla.)