DSB-kutt på 20 millioner, må omstille

FÅR MINDRE PENGER: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap får kappet 20 millioner kroner av budsjettet i forslaget til neste års statsbudsjett.

FÅR MINDRE PENGER: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap får kappet 20 millioner kroner av budsjettet i forslaget til neste års statsbudsjett. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Kommer på toppen av tidligere kutt på 25 millioner kroner.

DEL

(Tønsbergs Blad) – Det er et betydelig kutt. Med denne reduksjonen på toppen av øvrige kutt de siste årene, er hele styrkingen av DSB etter 22. juli 2011 – totalt 45 millioner kroner – dermed reversert. Hvilke konsekvenser budsjettreduksjonen får, må vi nå sette oss ned og kartlegge.

– Men det er liten tvil om at kuttet vil medføre en krevende omstilling og omprioriteringer, sier direktør Cecilie Daae i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap på direktoratets egen hjemmeside.

LES OGSÅ: Skylder på hverandre for feilen hele Vestfold hørte

Budsjettforslag

Det er i regjeringens forslag til 2017-budsjett DSB-kuttene framkommer.

– Vi må nok snu noen steiner, og kutte ned på noen ambisjoner for at dette skal gå, sier assisterende direktør Per Brekke i DSB til NRK Vestfold.

Han lover at kuttene ikke skal gå ut over direktoratets hovedoppgave, samfunnssikkerheten.

Ifølge Dsbs egen hjemmeside foreslår regjeringen å bevilge 18,9 millioner kroner tilny fagskole for brann- og redningspersonell.

LES OGSÅ: Trafostasjonene ryker og brenner. Ingen vet hvorfor.

Mer til Sivilforsvaret

«Beløpet er identisk med Dsbs behov første prosjektår, og skal brukes til å utvikle det faglige innholdet i utdanningen. Regjeringen foreslår også å bruke 12,2 millioner kroner på nytt utstyr til Sivilforsvaret i 2017», skriver DSB.

Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Gjermund Hagesæter sier til NRK Vestfold at dette her handler om prioriteringer.

– I forslaget for de bevilge blant annet penger til en ny fagskole for brann- og redningspersonell og på nytt utstyr til Sivilforsvaret. Som vi har prioritert, sier han.

LES OGSÅ: AMK vil ikke samlokaliseres med politiet

– Reduksjoner er alltid krevende, men jeg har stor tro på at ledelsen vil finne til de beste løsningen, sier statssekretær.

Direktorat med 600 ansatte

  • 240 jobber ved hovedkontoret i Tønsberg.
  • Rundt 360 ansatte arbeider i tilsynsregionene for eltilsyn, Norges Brannskole, Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap, og ved Sivilforsvarets beredskaps- og kompetansesenter på Starum i Oppland.

DSBs ansvar omfatter blant annet:

  • Nasjonal, regional og lokal sikkerhet og beredskap,
  • Brann- og elsikkerhet,
  • Industri- og næringslivssikkerhet,
  • Farlige stoffer og transport av farlig gods,
  • Produkt- og forbrukersikkerhet,
  • Tilby operativ støtte under kriser innenfor samordning, forsterkning og faglig rådgivning
  • Følge opp norske interesser og forpliktelser i arbeid på samfunnssikkerhetsområdet med internasjonale organisasjoner som EU, FN og NATO
  • Etatsledelse av Sivilforsvaret

Kilde: dsb.no

Artikkeltags