Etter en kraftig nedgang under pandemien har antallet tilfeller av klamydia og gonoré steget betydelig igjen. Også Hiv- og syfilistallene økte fra året før.

Det er særlig blant de unge at tallet øker, skriver Folkehelseinstituttet om tallene på landsbasis.

Tallene for de fleste kjønnssykdommer er imidlertid på om lag samme nivå som i toppåret 2019.

Klamydia: Åtte prosent opp på ett år

Det ble totalt meldt om 29.271 tilfeller av klamydia i 202 på landsbasis. Det er den mest utbredte kjønnssykdommen her til lands.

■ I Vestfold og Telemark var antallet 1.720 meldte tilfeller – eller 405 per 100.000 innbyggere – mot 375 i 2021, som er en økning på 8 prosent. Sammenlignet med toppåret 2019 er det imidlertid en svak nedgang.

■ Til sammenligning har Oslo den høyeste forekomsten og den største økningen i meldte tilfeller av klamydiainfeksjon i forhold til folketallet med 857 per 100.000 innbyggere – mot 625 i 2021, som er en økning på 37 prosent, heter det i rapporten.

I rapporten går det fram at, «også i 2022, har den rapporterte forekomsten av klamydiainfeksjon vært høyest i Oslo, etterfulgt av Troms og Finnmark».

– For 2022 har det imidlertid vært sterkest økning i Oslo, Viken, Vestland og Trøndelag. Dette samsvarer godt med hvor den største økningen i gonore er registrert, heter det i rapporten.

Halvparten av gonoré-tilfellene er i Oslo

Også gonoré-tallene økte kraftig i 2022. I fjor ble det på landsbasis meldt 1.857 tilfeller av gonoré, mot 555 tilfeller i 2021.

Av de meldte gonoré-tilfellene i 2022 er 48 prosent bosatt i Oslo.

Vestfold og Telemark har til sammenligning en lav andel på kun 2,3 prosent – eller 43 tilfeller.

Syfilis og Hiv

Når det gjelder syfilis ble det i 2022 meldt om 192 tilfeller på landsbasis, hvor kun åtte av tilfellene var blant kvinner.

Av antall meldte tilfeller av syfilis var 56 prosent hjemmehørende i Oslo.

■ I Vestfold og Telemark var det kun ett syfilis-tilfelle, som tilsvarer 0,5 prosent.

■ I Vestfold og Telemark var det 11 meldte Hiv-tilfeller, mot 2 året før. Her er antallet imidlertid igjen på omtrent samme nivå som toppåret 2019, da antallet var 12.

Hiv-tallene viser at det ble registrert totalt 245 av denne kjønnssykdommen i Norge. Mange av disse tallene tror FHI kan knyttes til flyktninger og innvandrere som kommer til Norge. Av de 245 tilfellene var 192 smittet før ankomst til Norge.

Rapporten viser at antall påvist smitte av Hiv-infeksjon hos menn som har sex med menn (msm) i Oslo er redusert med vel 80 prosent de siste 10 årene.