Stiger pulsen når du står på rødt lys og noen kommer opp ved siden av deg? Du er ikke alene

Har du brukt lyskryssene i Sandefjordsveien til å komme deg forbi kø? Eller har du sittet på andre siden og stengt køsnikere ute? Kanskje til og med sendt dem inn på en æresrunde foran ferjene? Du er ikke alene.