Vi som har vært aktivt med i å få på plass «Aldersvennlige Sandefjord», har pekt på at det må komme ulike alternativer til boliger for eldre.

Vi trenger Stjernehuset

På sikt vil kommunene ikke ha ressurser til å gi eldre en god alderdom. Stjernehuset er et konsept hvor seniorer i større grad vil kunne ivareta seg selv, og det trenger vi.

Det er fullt forståelig at noen reiser bust til å bruke noe av Preståsen-området til et slikt prosjekt. Min kone og jeg har vært ivrige deltakere i turorientering i flere tiår, og husker vi riktig, er det kun én gang det har vært poster i det aktuelle området av Preståsen.

Lite aktivitet i denne delen av Preståsen

Også når vi legger trimturen opp Fjellheimveien, er det liten aktivitet å se i den delen av Preståsen.

Sentrum av Sandefjord er allerede tilrettelagt, slik at det stort sett er seniorer som bor der.

En del seniorer ønsker ikke å bo i sentrum, og nettopp for dem ville Stjernehuset være et godt alternativ.

Gode løsninger

Det å samle seniorer i tilpassede boligkonsepter og dermed frigjøre større boliger til yngre, må være gode løsninger for samfunnet.

Hvor er alternativer til å bruke et lite benyttet område av Preståsen?