Sto først i køen, men kom seg ikke til Sverige

En uheldig bilist måtte bli igjen i gamlelandet da Color Hybrid satte fra kai.