Samtidig sa han at det nå åpnes for flere tomter, der det er mulig å unngå å bygge på dyrket mark. Han forsikret også at administrasjonen vil legge fram forslag på hvordan det er mulig å inkludere disse i en videre prosess. Denne prosessen vil selvsagt følge plan og bygningsloven og de omfattende kravene som ligger i denne, sa rådmannen.

Dette skulle derfor tilsi at vi framover fortsatt skal ha tillit til at rådmannen har «hånden på rattet» og at Sandefjords innbyggere nå kan være trygge på at skolesaken framover blir ført inn på trygg vei.

Hva leste jeg på Doffin?!

Stor ble min overraskelse da jeg leste kommunens utlysning på anbudsplattformen Doffin datert den 12.03.2021, knapt 14 dager før rådmannen avvæpnende ord i SB:

Sandefjord kommune skal bygge en ny barneskole

Sandefjord kommune har behov for støtte fra en BREEAM revisor for prosjektering av en ny barneskole på Vesterøya, står det i annonsen! Videre framgår det at:

  • Sandefjord kommune skal bygge en ny barneskole, til erstatning for de tre barneskolene Ormestad, Vesterøy og Framnes etter vedtak om nye skolestruktur for Sandefjord kommune.
  • Skolen skal dimensjoneres for rundt 600 elevere og 80 ansatte. Bruttoareal er ca. 9.000m2.
  • Tomtevalget vil bli vedtatt våren 2021, etter at vedtak om ny skolestruktur er fattet. Deretter er det planlagt oppstart av reguleringsprosessen og prosjektering av skolen.

Framdriften av prosjektet er:

  • Oppstart av konsulentoppdraget er slutten av april, begynnelse av mai.
  • Skisse- og forprosjektfasen strekker seg til slutten av 2021.
  • Gjennomføringsfasen strekker seg fra 2022 til august 2024 (ferdig skolebygg).

Utelatt i høringsdokumentene

Disse opplysningene er tilbakehold ifm. begge høringsprosessene som fram til nå har vært avholdt om ny skolestruktur. Den senest høringsfristen gikk ut fredag 26. mars d.å., den forrige 27. januar. Dette er utelatt i høringsdokumentene, men beskrevet i oppdragsbeskrivelsen på Doffin! Det er mildt sagt skandaløst! Kommunens innbyggere blir igjen hold for narr!

Vi vil ha en detaljert beskrivelse av prosessen

Kommunestyret vedtak av 5. februar 2019

Kommunestyret vedtok den 5. februar 2019 at rådmannen skulle legge fram en detaljert beskrivelse av prosessen med ny skolestruktur fram for formannskapet høsten 2019. Den er ennå ikke blitt framlagt. Dette er påpekt fra politisk hold i flere omganger, senest av Venstre ved Karin Virik i kommunestyret den 18.02.2021. Heller ikke den gang kunne rådmannen svare på hvorfor vedtaket ikke er besvart. I stedet henvises det til vedtak i utvalget for oppvekst og kunnskap den 04.04.2019 og i formannskapet den 30.04.2019. Men her ble spørsmålet om prosessbeskrivelse framlagt som arealsøk, fordeler og ulemper med gamle/nye skoler, økonomisk analyse av driftskonsekvenser samt alternativ bruk av ledige skolebygg!

Hvor er oppfølgingen av kommunestyret vedtak av 5. februar 2019 og hva er den videre prosess? Det vel ikke på Doffin kommunens innbyggere skal bli orientert om den videre gang i saken?

Dette står igjen fram som et resultat av ad hoc-planleggingen i skolestruktursaken. At den største investeringen i kommunens historie heller ikke er tatt inn kommuneplanen, er bare tragisk. Dette er slett politisk håndverk og dårlig forvaltning, nå må det tas grep.