I sin redegjørelse har olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) lovet en helhetlig gjennomgang av situasjonen Norge befinner seg i, tiltakene regjeringen har gjennomført, og tiltakene de kommer til å gjennomføre.

Statsråden har holdt kortene tett til brystet når det kommer til hva som vil bli lagt fram, men søndag kveld røpet han ett av tiltakene til VG.

Det innebærer en forsterkning i form av mer penger til NVE og Olje- og energidepartementet for å styrke bemanning og kapasitet innen saksbehandling. Forslaget kommer i statsbudsjettet neste år.

Klare krav

Et enstemmig presidentskap vedtok i august at Stortinget skulle kalles inn til møte i plenum tidligere enn normalt som følge av strømsituasjonen. Stortingets offisielle åpning skjer normalt først i oktober.

Opposisjonen har uttalt at de forventer klar tale og håndfaste grep fra regjeringen. Flere partier har varslet egne forslag, men det ikke lagt opp til en egen debatt om disse.

Venstre og SV har overfor NTB trukket fram støtte til energisparing som viktig. For sistnevnte er også en forbedret strømstøtte til husholdningene og reforhandling av avtalene rundt utenlandskablene avgjørende.

Makspris på strøm blir viktig

Høyre har bedt regjeringen komme med tiltak som bidrar til raskere utbygging av fornybar energi og mer energieffektivisering på kort sikt. Rødt og Frp har opplyst til NTB at de kommer til å kreve makspris på strøm, begrensning av eksport og reforhandling av kabelavtalene.

Aasland har vært spesielt kritisk til forslaget om makspris på strøm, som han mener kan føre til økt forbruk og mindre investeringer i fornybarsektoren.

(©NTB)