Se bilder av husene "øverst" i Storgata som er revet... husker du kiosken på hjørnet

18. september 2018, kl. 09:35

Husker du Gollergården, eller tilbygget til Melsomgården hvor det var kiosk på hjørnet av Storgata/Landstads gate. De fleste bildene er fra 1970-80 tallet.