Storkontroll ga åtte biler kjøreforbud

Pandemien gjør at vi handler mer og mer på nett, og da er det naturlig nok flere og flere pakker som må transporteres. Det kan åpne for en del useriøse aktører, men de skal nå stoppes.