Kjære storting, vi i Vestfold er skuffet!

STORTINGSVIKAR: Andebus Hilde Hoff Håkonsen (Ap) holdt et innlegg under finansdebatten i Stortinget mandag. Foto: Privat Bildeteks

STORTINGSVIKAR: Andebus Hilde Hoff Håkonsen (Ap) holdt et innlegg under finansdebatten i Stortinget mandag. Foto: Privat Bildeteks

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Vestfold har gjort en formidabel jobb for å imøtekomme kommunereformen, og vi går fra å være 14 kommuner i dag, til 6 kommuner i 2020. Lokalpolitikere fra alle partier har gjort en kjempeinnsats, og kommuneadministrasjonene har jobbet hardt.

DEL

MeningerLokalpolitikere jobber i disse dager med å få sine kommunebudsjetter i havn, og jeg må derfor si at jeg er skuffet på vegne av Vestfold. Ett av hovedmålene med kommunereformen er å kunne gi et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne. Ett av de viktigste politiske virkemidlene i inntektssystemet er omfordeling av skatteinntekter fra kommuner med høye skatteinntekter til kommuner med lave skatteinntekter. Med dagens utjevning er det store forskjeller kommunene imellom når det gjelder inntektsnivå, der Vestfoldkommunene er blant taperne.

Regjeringens politikk øker forskjellene mellom fattig og rik. Dette er ikke bra for Vestfoldsamfunnet. Vi står overfor store utfordringer når det gjelder barnefattigdom, og vi har dessverre altfor mange unge uføre og unge med nedsatt arbeidsevne, tall og menneskeskjebner vi som samfunn ikke kan leve med. Dessverre er kommunene i Vestfold betegnet som lavinntektskommuner. Er det rettferdig at hvilken kommune du bor i skal avgjøre hvilken hjelp du skal få? I vedvarende lavinntektskommuner har vi også en lavere investeringsevne, der vi har mindre økonomisk handlingsrom til å bygge nye skoler, barnehager og sykehjem. Nye Sandefjord kommune er den første kommunen i landet som slår seg sammen, og vi holder i disse dager på å sy sammen et budsjett for den nye kommunen. Dette kommunebudsjettet er et godt eksempel på at man har et stort investeringsbehov, men kutter i tjenestetilbudet for å få dette til. Slik bør det ikke være.

Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett ville gitt over 90 millioner kroner mer til Vestfoldkommunene. 22,4 mill av disse ville gått til nye Sandefjord, noe som ville kunnet gått til tiltak for å motvirke barnefattigdom, eller styrket investeringsevnen. Arbeiderpartiet er opptatt av å sikre et inntektssystem som gir en rettferdig fordeling og et likeverdig tjenestetilbud. Vi i Vestfold Arbeiderparti ønsker en bedre skatteutjevning mellom skattesterke kommuner og skattesvake kommuner, noe som ville kommet Vestfold til gode.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags