Verdiløft i skolen, takk!

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

For ti år siden ble Kunnskapsløftet innført i den norske skolen. Nå har KrF fått hele Stortinget med på å følge opp med et verdiløft. Barn og ungdom skal lære mye i løpet av skoleårene.

DEL

MeningerDe skal knekke lesekoden, lære å regne, lære språk, naturfag, historie og mye, mye mer. Men skolen har et samfunnsoppdrag som er både videre og dypere enn å gi elevene grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning.

Skolen skal også være en aktiv verdiformidler, sette elevene i stand til å mestre sine egne liv, og legge grunnlaget for at elevene kan bli gode medmennesker og samfunnsborgere. Skole handler ikke bare om utdannelse, men like mye om dannelse.

Skolens verdigrunnlag er nedfelt i skolens formålsparagraf. Opplæringen skal bygge på «grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet – verdier som også kommer til uttrykk i andre religioner og livssyn, og som er forankret i menneskerettighetene».

Men det er viktig at disse verdiene ikke bare blir honnørord i en lovparagraf. De må løftes fram, og vektlegges i undervisningen. Alle lærere har ansvar for å jobbe med elevenes grunnleggende ferdigheter. På samme måte, må alle lærere også jobbe kontinuerlig med å løfte fram formålsparagrafens fellesverdier i skolehverdagen. Mange lærere er allerede bevisste på dette, men det er viktig at det fremgår som en tydelig prioritering i hele læreplanverket. Jeg tror dette er viktigere enn noen gang.

Den teknologiske utviklingen går raskt, og gir oss stadig nye muligheter. Men nye muligheter, reiser også etiske og verdimessige dilemmaer. Og i et samfunn som blir stadig mer flerkulturelt og flerreligiøst, er det viktig både å legge opp til en åpen dialog om verdier, og å forsøke å finne fellesverdier som vi kan enes om.

KrF har lenge ønsket et verdiløft i skolen. Denne høsten har utdanningskomiteen på Stortinget behandlet en stortingsmelding om innholdet i fremtidens skole, og denne uken avga komiteen sin innstilling til Stortinget. KrF har fått alle partier med på å be regjeringen sikre et verdiløft, ved at formålsparagrafens fellesverdier bedre innlemmes i alle fag og på alle nivåer i skolen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags