Stortingsrepresentant Erlend Larsen om dugnadsbråket på sykehuset: – En reaksjon mot folk som er mer opptatt av seg og sitt

– Det er godt å se hvilken oppslutning helsepersonell får fra befolkningen i en så krevende tid. Samtidig oppfatter jeg det som en reaksjon mot folk som er mer opptatt av seg og sitt enn det store vi-et.