Stortinget er rause med penger til seg selv, våre penger. Vi får avsløringer og historier om stortingsrepresentanters kreative dokumentasjon ved krav om godtgjørelse for reiser og annet.

Det som forundrer mer, er hva som kom fram i NRK TV1-sendt debatt sist i november i fjor med programleder Fredrik Solvang. Debatten dreide seg om pengebruken til partienes stortingsgrupper. Det blir bevilget et årlig beløp til å drifte gruppene. Beløp og regelverk er vedtatt av Stortinget. Altså Stortinget har laget regelverket og Stortinget utbetaler -til seg selv.

Debattantene fra Stortinget viste til at de holdt seg til regelverket. I motsetning til ovennevnte om reisegodtgjørelse er det ikke krav til dokumentasjon av hva midlene går til. Dette regelverket synes å være svært fleksibelt og som gir rom for situasjons tilpassede løsninger - uten dokumentasjon.

Programleder fikk fram at en del av pengene brukes til sosialt samvær, eller som vi fikk vite, i klartekst – fest og moro.  Disse bidragene har stått uendret fra 2015,  bare (?)  plusset på for pris- og lønnsveksten.

Hvordan kan Folkets representanter vedta at de selv skal ha full kompensasjon for pris- og lønnsveksten for kostnadene til fest og moro? Det synes som om stortingsrepresentantene ser på Statskassen, som en «Staskasse».  Mens trygden som går til pensjonistenes livsopphold, ikke blir gitt full kompensasjon av det samme storting. Det er en hån mot pensjonistene.

Om den ÅRLIGE underregulering for pris- og lønnsveksten fortsetter slik, vil framtidige pensjonister ende på sosialen, og den fremtiden er nær.

Jeg har ikke noen gang sett begrunnelsen for Stortingets vedtak, år etter år, hvorfor pensjonistene skal avfeies med redusert kompensasjon for pris- og lønnsveksten. Men det kan være min feil som ikke fulgte godt nok med. Som pensjonister er vi jo bare i målgruppen til begravelsesbyråer og useriøse taktekkere.

Nå får vi til stadighet høre at «pensjonister har aldri tidligere hatt det så godt som nå». Det er uten tvil helt riktig, men gjelder ikke det samme for hele befolkningen?  

Men det handler om anstendighet, holdning, moral og signaleffekt.

I anstendighetens navn: Nå har jeg sett og hørt denne debatten to ganger, og jeg har fått med meg at en stor del av gruppetilskuddet også går til å lønne rådgivere for gruppene. Slik jeg ser det, er det fornuftig og betryggende at stortingsrepresentantene benytter seg av rådgivere.