Mange jernbanebroer i Vestfold ble sprengt samtidig, 14 mars 1945 klokka åtte på kvelden. Tor Bjørvik var innom sabotasjene, henrettelser og matmangelen. Han viste bilder av rasjoneringskortene for å få blant annet kaffeerstatning og halvsåling. Stor mønstring var det på torget 20 april 1940 på fødselsdagen til Adolf Hitler.

Arrangør av bildekåseriet på Forsmannsenteret var Sandefjord Lokalhistoriske Senter (SLS).

Smugling Smugling av flyktninger til Sverige var utbredt fra Sandefjord. Mange berget seg ved å bli fraktet fra hytter i Østerøya og på York over til Koster i Sverige med båt. Over 1000 personer kom seg til Sverige fra Sandefjord, ifølge Bjørvik.

Det var forbud mot å drive idrett og lagsarbeid. Dansefester var forbudt og radioene ble inndratt. Når freden kom føltes det nok som å komme ut av fengselet, sa Bjørvik. Stor glede og dans ble det på torget 8. mai og stor feiring 17. mai. Sankthansaften ble feiret samtidig med byens 100 årsjubileum.

Politiskiltet 9. mai fjernet hjemmefrontens folk skiltene på Sandefjord Politikammer som hadde et Nazisymbol.

10. mai ankom frigitte norske fanger torget i Sandefjord med buss. Fangene entret taket på bussen og tatt imot som de heltene de var. Mange av de frammøtte på Forsmannsenteret kom med konkrete opplysninger som Bjørvik noterte seg til neste foredrag om krigen lokalt her i Sandefjord.