Strandskogen på høring. Politikerne og rådmannen går for hytteatkomst på kommunal grunn

Naturvernforbundet fikk viljen sin, og eiketrær på utbyggers grunn blir skånet. Men naboer er misfornøyde. Etter en langvarig tautrekking om atkomst og trafikk er planene for hytter i Strandskogen på Østerøya omsider klare for offentlig ettersyn.