Gleditsch uttalte i forrige uke til Sandefjords Blad at han mener at bøtene for å ha gjort ulovlige tiltak i strandsonen skal svi skikkelig. Han mener dagens bøtesatser ikke er høye nok til å avskrekke hytteeiere fra å begå ulovligheter.

– Det er spreke utsagn, og det viser at det langt mellom liv og lære i Høyre, sier Bjørn Orerød.

Han viser til saken der entreprenøren Arne Rød & Co risikerte et overtredelsesgebyr på 200.000 kroner for de ulovlige arbeidene som er utført i Søndre Vøra. Politikerne reduserte det til 65.000 kroner. For eieren av eiendommen ble gebyrene halvert.

– Når ordføreren sier at han vil heve bøtene for ulovligheter i strandsonen holder det ikke vann. Jeg skjønner ikke at han tør å si det når hans parti, sammen med Frp, vedtok å redusere bøtene til Arne Rød & Co og hytteeieren. Arbeiderpartiet var veldig tydelig på at vi var motstandere av å redusere disse bøtene, sier Orerød.

LES OGSÅ: – Begår du ulovligheter i strandsonen skal det svi skikkelig

Vi graver i strandsonen

* Østlands-Posten og Sandefjords Blad samarbeider om et felles graveprosjekt der vi ser på forvaltningen av strandsonen.

* Spørsmål vi stiller er: Hvordan har det seg at kun henholdsvis 41,7 prosent og 32,7 prosent av strandsonearealet er tilgjengelig for folk flest i Larvik og Sandefjord, og hvor går utviklingen?

* Prosjektet er støttet av Fritt ord og Amedias gravefond.

* Har du tips? Da kan du sende det til ansvarlig redaktør i ØP, Eirik Haugen eller ansvarlig redaktør i SB, Steinar Ulrichsen. Våre epostadresser er: [email protected] og [email protected]

«Billig»

Orerød sier at bøtene som entreprenøren og hytteeieren fikk var for milde i utgangspunktet, og mener at det ikke henger på greip at de ble redusert.

– Det betyr at det blir billig å prøve seg med ulovlige tiltak i strandsonen. Straffen for å bli tatt er altfor mild. Vi må huske på at i disse sakene er det ofte ressurssterke personer som har kapasitet og kapital til å kjempe mot kommunen, sier han.

Samtidig sier han at han er helt enig i det Gleditsch sier om at håndhevelsen av reglene i strandsonen må bli strengere.

– Problemet er bare at dette ikke er Høyres politikk. De har sammen med Frp, og delvis Senterpartiet, gitt mange dispensasjoner til utbyggere. Vi må få bukt med miljøkriminaliteten. Det skal straffe seg å ta seg til rette. Hugger man ned en fredet eik, burde man ikke få lov til å bygge der etterpå, sier han.

LES OGSÅ: – Det begynte å bli trangt allerede på 80-tallet

Valgkampsak

Orerød sier han er bekymret for at strandsonen skal bli mindre tilgjengelig for allmennheten.

– Og det er ikke bare de store prosjektene som er bekymringsfullt. Små tiltak som trapper, gjerder andre stengsler og blomsterpotter føles privatiserende for folk som ferdes i området. Det er viktig å ta denne kampen nå. Jo mer vi sier ja til, jo vanskeligere blir det å åpne opp igjen senere, sier han.

Ordførerkandidaten tror strandsonen blir et tema i forkant av kommunestyre- og fylkestingsvalget neste år.

– Dette blir en valgkampsak. Strandsoneproblematikken er noe sandefjordinger er opptatt av. Jeg merker et voldsomt engasjement i kommunens befolkning. Dette betyr noe for folk, og jeg tror tilgjengeligheten til sjøen blir enda viktigere for sandefjordingene etter hvert som byen vokser. Den veksten må skje som fortetning i byen, slik at vi kan bevare kysten og de gode friområdene der, sier Orerød.

LES OGSÅ: Fjernes ikke utkragede veranda og steinblokker innen 10. oktober, risikerer eieren forelegg

Politisk oppgave

Ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H) sier han står for det han har sagt: At store, irreversible, ulovlige tiltak i strandsonen bør straffes hardere.

– Det er politikernes oppgave å vurdere sakene som blir lagt fram i utvalgene. I saken mot utbyggeren og hytteeieren i Søndre Vøra kom utvalget til at kommunedirektørens innstilling var for streng. Jeg mener fortsatt at store, irreversible, ulovlige tiltak i strandsonen, som for eksempel å sprenge bort fjell eller skjær, skal straffes hardere enn det vi gjør i dag. Dette burde vært fastsatt fra sentralt hold, sier han.

– Men vil du få partiet ditt med deg på å straffe de som tar seg til rette i strandsonen hardere?

– Jeg er helt sikker på at mine partikolleger er enig i at det ikke skal lønne seg å gjøre bevisste, ulovlige valg i strandsonen. Samtidig må det være lov å diskutere det administrasjonen innstiller på. Hvis ikke er det ikke noe poeng at utvalgene får sakene, sier Bjørn Ole Gleditsch.