Styrker kampen mot ulovligheter i byggesaker: – Lista blir aldri tom

Kommunen har etablert et nytt team som skal jobbe med tilsyn og ulovligoppfølging på byggesaksenheten.