Gå til sidens hovedinnhold

SV krever lovlighetskontroll

Vi viser til rådmannens innstilling og saksframlegg i saken om innbyggerforslag til kommunestyrets møte 24.06.21 og Helge Krossøys kommentar i Sandefjords Blad 11.06.21.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Allerede under valgkampen før kommunevalget i 2019 tok SV standpunkt til deler av skolestruktursaken. SVs Ivar Otto Myhre debatterte viktigheten av småskoleprinsippet under et folkemøte på Framnes Skole. I dette møtet var SV klar på viktigheten av å unngå inngrep som fører til økt biltrafikk i sårbare områder.

SV har hele tiden vært svært klare på at vi ser på det som en demokratisk utfordring i pågående skolestruktursak, hvor mange innbyggere sitter igjen med følelsen av å ikke bli hørt. Dette er en demokratisk utfordring vi må ta på alvor.

LES OGSÅ: Demokrati og folkestyre

Vi har ved flere anledninger fremmet forslag om at alle skolene i skolestruktursaken må inn i en kommunedelplan ved rullering av kommuneplanen i 2023. Nettopp for å få en helhetlig skolestruktur.

Hvordan blir noe helhetlig skolestruktur når tre av åtte skoler utelates av kommunedelplanen? Svaret på det mener vi er:

Det blir ingen helhetlig skolestruktur i Sandefjord.

SAKSBEHANDLINGEN AV INNBYGGERFORSLAG

Rådmannens behandling og innstilling av innbyggerforslaget til innbyggerne på Vesterøya mener vi er ulovlig. Dette vil bli fulgt opp av SV med krav om lovlighetskontroll, dersom rådmannens innstilling blir vedtatt i kommunestyret.

Kommunelovens § 12-1 a sier at kommunestyret plikter å ta stilling til innbyggerforslaget. Dette er et konkret forslag om en tematisk kommunedelplan på skolestruktur, som rådmannen svarer opp med at innbyggerforslaget skal tas til orientering pkt. 1 og en henvisning i pkt.2 til det som er skissert i sak 050/21 vedtatt av kommunestyret den 20.05.21.

Det pussige er at også i den sistnevnte saken er rådmannens innstilling, denne gangen at det er et høringsinnspill jfr. Norkonsults oppsummering, som skal tas til orientering, med et tillegg der det henvises til en prosess med eventuelle endringer av skolestrukturen. I kommunestyret 20.05.21 stilte SV spørsmål om hvorfor høringssvarene ikke er kommentert fra administrasjonen i sak 050/21. Vi mente det burde vært gjort i den saken.

Innbyggerforslaget gir forslagsstillerne et lovbestemt krav på at kommunens folkevalgte faktisk tar standpunkt til de konkrete spørsmålene som stilles i forslaget om utredning av skolestrukturen. Det å ta forslaget til orientering hører ikke hjemme i en slik sak, og når forslaget fra rådmannen også viser til en tilsvarende sak om å ta en sak til orientering, blir det hele nesten litt komisk.

Vi går ut med dette nå, fordi vi har blitt oppmerksomme på utfordringen av lovligheten i rådmannens innstilling. Dette er hverken et ønske om, eller et forsøk på, å forsinke saken.

Det er et ønske fra vår side å rydde opp i eventuelle feil i administrasjonens saksbehandling så tidlig som mulig.

SV vil si i fra om at vi vil be om lovlighetskontroll før behandlingen i kommunestyret, slik at det ikke kommer som en overraskelse når vi fremmer dette.

Kommentarer til denne saken