Gå til sidens hovedinnhold

Svar til Byggmester Jørn Myhre sitt innspill på SB.no den 20. august.

Artikkelen er over 1 år gammel

For det første så har ikke FrP vært med på å bygge ned strandsonen, jeg tror du må sette deg inn i hva som defineres som strandsone. Det er en påstand som mangler begrunnelse. Ser gjerne du viser til eksempler på det?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Politiker som er på valg gjør ikke annet enn å disponere fellesskapets penger, det er de folkevalgtes ansvar å forvalte disse på en god måte. Når det gjelder veien ved Carlsen kvartalet, så er det en fylkesvei og således fylket sitt ansvar. Det vi har diskutert som en mulighet er å inngå en avtale med fylkeskommunen om at kommunen forskutterer pengene til veien. Intet vedtak er gjort. Det blir litt rart av Jørn Myhre og mene at de pengene vet vi ikke når eller om vi får tilbake. Når man inngår en avtale, så vil jo avtalens innhold si noe om dette. En avtale etter mitt syn og for de fleste andre er juridisk bindene, er det ikke slik for Jørn Myhre?

Carlsen- kvartalet er ikke en del av strandsonen. Og du bruker sterke ord som rasere vårt felles eie, det er ikke alle som er enig med deg i det og de har også rett til å mene noe om vårt felles eie. Undertegnede og partikollega er ikke involvert i et eneste utbyggingsselskap. Vi fatter beslutninger med bakgrunn i kommuneplanen, plan og bygningsloven.

FrP var med på å kjøpe tomten på Haukerød for å bygge sykehjem. Det er ikke riktig at vi gjorde dette før vi visste om vi skulle bruke den, da tror jeg du må oppdatere deg på saken om sykehjemmet. Det er interessant å vite hvilke politikere du sikter til, slik at de kan få forsvare seg mot dine påstander, for nå sår du tvil om alle og det er ikke riktig for dem som ikke har noe interesse i utbyggingsselskaper. I tillegg så er det paragrafer i kommuneloven som omtaler dette med habilitet og inhabilitet.

Etter mitt syn så kaster du ut påstander som ikke medfører riktighet, du henviser ikke til eksempler på hva som er bygd ned i strandsonen og du viser ikke til hvilke personer du snakker om.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 09:00.