SVGS-elever med demonstrasjon mot nedleggelse

Mandag ettermiddag var elever og lærere samlet med fakler, korps og appeller utenfor hovedinngangen på SVGS.