Kanskje en ide å lytte til oss eldre?

Nytt: Det absurde at et sykehjem med 174 plasser ikke skal få kjøkken, er det kun politikere som forstår, skriver Ragnar Klavenes. Illustrasjon: Planforum Arkitekter

Nytt: Det absurde at et sykehjem med 174 plasser ikke skal få kjøkken, er det kun politikere som forstår, skriver Ragnar Klavenes. Illustrasjon: Planforum Arkitekter

Av

Høyres helse- og sosialpolitikere kommer med en julehilsen hvor det pekes på noen av de store utfordringene kommunen står over for. Det skinner gjennom at de har liten mulighet til påvirkning av ledelsen i Høyre, og på den måten stiller medlemmene av eldrerådet i samme båt.

DEL

MeningerVi bor i en flott kommune, og de fleste eldre er fornøyde og har det bra. I 2017 har vi imidlertid i mange saker erfart at de råd som kommer fra et enstemmig eldreråd, ikke blir tatt hensyn til:

Lunden: Eldrerådet gikk enstemmig inn for at Lunden måtte beholdes inntil et nytt sykehjem stod på plass. Grunnen til det var at prognosene viste at det ville bli behov for flere plasser før et nytt sykehjem står ferdig. Eldrerådet og en fullsatt kommunestyresal ble ikke hørt. Politikerne gikk inn for at det nye sykehjemmet måtte bli ferdig i 2019. Nå er det 2022 man håper at alle vil være på plass. Men de signalene som har kommet fra Einar A. Sissener, kan føre til betydelige forsinkelser. Da kan vi komme opp i en stor utfordring når det gjelder antall sykehjemsplasser. Det synes fornuftig å la Lunden stå tom inntil mulighet for en eventuell rettssak er avklart.

Ragnar Klavenes.

Ragnar Klavenes.

Nytt sykehjem: I 2014 dro sentrale personer fra administrasjonen og politikere til Nederland. De kom begeistret hjem og ville ha nytt sykehjem som demenslandsby. Om det passet for pasientgruppen eller hva vi eldre mente, ble det ikke stilt spørsmål ved.

Etter at et Nygård-alternativ var forkastet, ble det på høsten 2015 vedtatt å bygge et nytt sykehjem med 174 plasser. Eldrerådet ba om at også andre alternativer måtte utredes, men det ble ikke tatt hensyn til. Det ble klaget, og kommunestyret gjorde vedtak om at eldrerådet skulle være godt inkludert i prosessen med planlegging av det nye sykehjemmet. Nå foreligger planene for et nytt sykehjem uten at de eldre har vært konsultert.

Det burde uroe mange at det ikke foreligger noen utredinger om driftsutgifter for ulike alternativer, for eksempel 7-roms enheter, som det legges opp til, kontra 8-roms enheter, som vi har på Kamfjord og som også Bærum baserer seg på for et tilsvarende sykehjem.

Det absurde at et sykehjem med 174 plasser ikke skal få kjøkken, er det kun politikere som forstår. Like ille er det at også «refleksjonsrommet» er tatt bort. På et så stort sykehjem må det regnes med at en person går bort hver uke, og et slikt rom er det behov for når pårørende kommer sammen etter en kjær som har gått bort, til andakter og ulike andre formål. Det at HSO-utvalget, med leder/nestleder fra KrF, mener dette er OK, viser at verdighet for de eldre er lavt prioritert.

Omsorgsboliger: Et lyspunkt er det at dette kommer på plass i Andebu fra tidlig 2019. Men det står allerede 67 i kø med rett til plass, og antallet vil øke betraktelig i årene som kommer. Utvidelse av sentrene har vært oppe i flere år, og det at vi nå går fire nye år i møte uten at en krone er avsatt til utvidelser, viser igjen at de eldres behov ikke tas på alvor. Fremtidige omsorgsbehov kommer frem i PwC-rapporten som ble lagt frem i mai. Så langt mener administrasjon og politikere at det sees på «best hjemme»-alternativet. Eldrerådet har pekt på at den utredningen som kommer, må ta for seg alle ledd i omsorgstrappen.

Kraftfondet er en «sparebøsse» kommunen har fått av oss eldre fordi vi har betalt mere enn nødvendig for strøm. Fondet er nå på 1.152.442.000 kroner, og de fire neste årene vil man plusse på fondet med 88.884.000 millioner kroner. Dersom politikerne ikke kan dekke behovene til de eldre, er det dårlig moral å putte mer på sparebøssen, slik at det blir mere til dem selv. Med ønske om et godt nytt år og håp om at de eldre får en verdig behandling i 2018.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags