Sykehuset i Vestfold er versting på dette området: – Kan være en uverdig situasjon for pasienten

Sykehuset i Vestfold har størst andel korridorpasienter i Helse Sør-Øst. Sykehuset selv mener det bør være fullt mulig å unngå.