Sykehuset tilbake i grønn beredskap – nå åpner de dørene for flere pasienter

Sykehuset i Vestfold senker beredskapsnivået fra gult til grønt og gjenopptar nå planlagt aktivitet.