Syvert har ikke fått dagpenger siden mars – må bruke av pensjonskontoen: – Det er jo ikke slik det skal være

I mars ble Syvert L. Düsche permittert fra jobben sin om bord på Color Viking. Fem måneder senere venter han fortsatt på at søknaden om dagpenger fra Nav skal bli behandlet.