Erlend Larsen skriver om at Høyre tar psykisk helse på alvor. Dagens regjering setter i gang ny folkehelsekampanje for psykisk helse. Det ser ut som om alle politikere mener at det trengs å gjøres noe på dette området. Det er bra at alle syns dette er viktig. Men erfaringen er at psykisk helse er blitt nedpriorert i lang tid og at det ofte resulterer i svingdørsbehandling med inn og ut av pasienter i korte perioder.

Det er mange årsaker til sviktende psykisk helse, men en av de største utfordringene er sjelden omtalt og enda mindre noe vi har forholdt oss til. I dagens samfunn er den dominerende holdning at livet er slutt når vi dør og at det ikke er noen definert hensikt med livet på jorden. Vårt materialistiske verdenssyn fremmer vår egen tilfredsstillelse og den overvurderte betydningen av penger. Dermed er det mange som faller utenfor og har problemer med denne holdningen.

I «mors mage» er hensikten å utvikle armer, bein og organer, slik at vi kan få et godt liv på denne jorden. Her på jorden har vi fått vår frie vilje til å ta våre egne valg for hvordan vi ønsker å bruke vårt liv. Vi kan bruke livet til å få mest mulig tilfredsstillelse. Dermed blir vi mest opptatt av vår egen lykke uten å tenke på våre medmennesker. Vi får et samfunn som er ekstremt individualistisk.

Eller vi kan bruke vår frie vilje til å velge å utvikle åndelige evner, slik som kjærlighet, rettferdighet osv., i møte med livets utfordringer, som av og til kan være nokså brutale. Livet her på jorden har også en hensikt for å forberede oss til å ha et godt liv etter døden, samtidig som denne holdningen gjør at vi her på jorden skaper et bedre liv for alle.