Gå til sidens hovedinnhold

Tenk god skole! Tenk Sandefjord!

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi har lest Ungdatarapporten fra 2017. Sandefjord har ikke vært med på undersøkelsen siden den gang. (En pdf med nøkkeltall fra ungdomsskolen kan lastes ned her.)

På utsagnet «Jeg har mer skolearbeid enn jeg klarer å gjøre» svarte 28 % av ungdomsskoleelevene i Sandefjord «Av og til.» 12 % svarte «Ofte.» 16 % svarte «Svært ofte.»

På utsagnet «Jeg føler meg utslitt på grunn av skolearbeidet» svarte 27 % av ungdomsskoleelevene i Sandefjord «Av og til.» 24 % svarte «Ofte.» 25 % svarte «Svært ofte.»

På utsagnet «Jeg føler meg stresset av skolearbeidet» svarte 32 % av ungdomsskoleelevene i Sandefjord «Av og til.» 23 % svarte «Ofte.» 24 % svarte «Svært ofte.»

Dette forteller i hvert fall oss at noe bør gjøres i Sandefjordskolen.

SV vil lage en bedre skole for alle elever, lærere og andre ansatte. Vi vil bygge videre på den inkluderende fellesskolen, og gi alle elever like muligheter. Alle elever skal oppleve mestring.

Den viktigste ressursen i skolen er lærerne. Vi vil gi lærerne deres faglige autoritet og frihet tilbake.

Sandefjord SV vil ha mindre klasser og flere lærere i skolene i kommunen. Vi vil ha tidlig innsats for alle elever som trenger det. Vi vil ha en mer variert, aktiv, praktisk og kreativ undervisning. Vi vil gi mer plass til estetiske fag, sang, musikk og fysisk aktivitet.

Vi vil jobbe for å innføre gratis og sunn skolemat.

Sandefjord SV vil ha forsøk med leksereduksjon i kommunen. Vi vil også at lekser skal gjøres på skolen og at barna skal få hjelp til leksene av lærerne sine.

Vi vil at kommunen skal ansette miljøarbeidere og helsesykepleiere på alle barne- og ungdomsskolene.

Sandefjord SV vil ha kortere behandlingstid og raskere hjelp for barn og ungdom som er under vurdering av PPT.

Vi vil ha en sterkere innsats mot mobbing og utenforskap. Vi vil ha en handlingsplan mot trakassering. Denne handlingsplanen skal omfatte trakassering på bakgrunn av kjønn, kjønnsidentitet, seksuell legning, etnisitet, religion og funksjonsvariasjoner.

Barn forberedes ikke på framtiden gjennom å kunne ramse opp flest mulig innlærte svar på kortest mulig tid. Barn trenger å forstå kjernen i fagene, se sammenhenger på tvers av dem og lære seg hvordan de selv kan bruke ny kunnskap. Skolen skal dyrke barnas nysgjerrighet og deres glede over å lære noe nytt.

Kommentarer til denne saken