Gå til sidens hovedinnhold

Tenk smått, tenk nært! Tenk nettverk og samarbeid på kryss og tvers for å løse verdensproblemene i Sandefjord!

Jeg skriver til alle dere som i likhet med meg ønsker endringer i Sandefjord! Til alle som er møkka lei av at de som har hatt henda på rattet i Sandefjord kommune skal tenke stort og vekst, at de ordner og fikser på bakrommene, i det de ynder å kalle dialogmøter – møter uten referat.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hovedtanken bak det jeg skriver er at det haster å finne løsninger på hvordan vi også i Sandefjord skal kunne bidra til å redusere klimautslippene og samtidig bevare natur- og artsmangfoldet, + dyrke mest mulig menneskeføde i kommunen.

Ikke gi opp!

Jeg skriver for å oppildne deg som har gitt opp, og tenker at det blir slik de med penger og makt i Sandefjord vil, så det er ingen vits i å engasjere seg – ingen vits i å hisse seg opp eller forsøke å få til saklige eller faglige diskusjoner basert på noe annet enn penger og profitt. «Kan du tjene penger på det?!: Kom til Sandefjord! Hvis du ikke kan tjene penger på det du vil drive med, kan du dra til Larvik, Drammen eller hvor pokker du vil.» Det blir kjøpslått og forhandlet i foreninger og lukkede lag, slik at; «har du penger så kan du få – har du ikke så må du gå.» Fra nå av er det av med silkehanskene og reine ord for penga, og en spade er en spade!

Som evig aktivist og optimist; tviholder jeg på troen om at demokrati og rettferdighet skal seire – ikke til sist – snart. Det blir ikke revolusjonerende endringer av å levere stemmeseddelen hvert 4. år. Vi må begynne å stole på at innbyggerne i Sandefjord kommune har rett til, og mulighet til å være med i demokratiske involverende beslutningsprosesser som berører våre og barnebarnas hverdagsliv.

Et reelt demokrati

Enten du sang Internasjonalen eller ryddet i hagen 1. mai, kan du være en av alle dem som ønsker at det skal finnes nærdemokrati – et reelt demokrati i din kommune. Vi må kreve at (1) kommunen øker bruken av direkte demokrati og lærer opp innbyggerne i deltakelse. Vi må kreve (2) innføring av deltakende budsjettering som på Tøyen eller Grenoble i Sandefjord kommune; innføre borgerpaneler som er forsøkt i Bergen, hvor tilfeldig uttrukne er med å påvirke saker. Så må (3) verktøy som allerede finnes, som innbyggerforslag bedres og utvides – og behandling av disse, gjenspeile at det er noe de som styrer ønsker skal fungere som reelle innspill. Det må legges til rette for (4) kooperativer og samvirker. Vi må også oppfordre kommunen til (5) å være medeier i samvirker eller kooperativer sammen med innbyggerne, brukerne og de ansatte. Det finnes flere muligheter og flere løsninger enn en ideologi om at bare det er privat/privatisert, så er det automatisk billigere, bedre og mer effektivt. De 5 punktene er hentet fra Fearless Cities-nettverket initiert av Barcelona i 2017. Nettverket er dannet for å styrke et globalt samarbeid mellom kommuner som gir stor plass til direkte folkelig styring.

Små og mindre enheter

Hvis vi trodde vi hadde nådd fram vil mange av oss ønsket mer selvstyrende lokalsamfunn, som i henhold til all erfaring – med kort og langt tidsperspektiv – tåler kriser langt bedre enn topptunge byråkratiske kommuner. Hvis det er en eneste lærdom vi skal ta med oss fra pandemien, så må det være at små og mindre enheter er det vi må møte framtiden med – med 0-utslipp! De som styrer tviholder på makta, overlater utredningsarbeidet og kalkylene til konsulenter og økonomer, og krisehåndtering til advokater som skriver regning med gaffel. I en slik kommune blir avmakt og passivitet innbyggernes respons på kameraderi (korrupsjon finnes ikke i Sandefjord), stormannsgalskap, fortetting uten mål og mening, forskjellsbehandling så investorer får bygge nesten hva de vil hvor de vil, mangelfull og sviktende personalpolitikk og neglisjering av annerledes tenkende sine ideer og innspill.

Ti dere alle: Tenk smått, tenk nært! Tenk nettverk og samarbeid på kryss og tvers for å løse verdensproblemene i Sandefjord! + bruk stemmeseddelen også.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.