Ti permittering setter 700 helt ut av spill ved flyskolen – ber ministeren redde arbeidsplasser og studentene

På grunn av lite flytrafikk må Torp kutte kostnadene. Resultatet er at 8–10 tårnansatte nå permitteres. Det fører til at også 200 ansatte og 500 studenter ved flyskolen på Torp går en høyst usikker framtid i møte.