Tidligere ble hver femte elev på 7. trinn mobbet: – Om noen blir mobbet er det enkelt å ta det opp

Flere tiltak gjennom prosjektet «God skole» har gitt gode ringvirkninger for elevene ved Mosserød skole.