Vi som er dagens foreldre, har mottatt stafettpinnen fra våre mødre og fedre, og er nå i full gang med å forberede våre sønner og døtre for livet, så vel som å lære dem å bistå Sandefjord by inn i fremtiden.

Det er i utgangspunktet to måter vi foreldre oppdrar våre barn på, nettopp det med å (1) lære bort det å klare seg selv ved å kultivere egne interesser og respektive karrièrer og (2) det å kunne bidra til samfunnets og fellesskapets ideelle utvikling.

Sunn balanse

Spørsmålet er hvor flinke er vi foreldre i dag til å fortelle barna våre viktigheten med å ha en sunn balanse mellom disse to punktene? Eller tenker vi at så lenge vi (1) oppdrar barna våre til å ivareta egne interesser overlater vi (2) krevende utfordringer til dem som er lønnsmottakere i sine relevante arbeidsområder: Skolen må gjøre bedre, kommunen må gjøre bedre, politikerne må gjøre bedre?

Verden har blitt mindre

Verden har blitt betraktelig mye mindre, kjære foreldre, enn hva den var da vi var ungdommer! Fjerne reisemål er kun et tastetrykk unna, samme er negative og positive rollemodeller der de finnes lett tilgjengelig på YouTube, Spotify, TikTok og Instagram! Ungdommen sjonglerer mellom et internettbasert hav av rollemodeller uten tilsyn fra mor og far. Det er tross alt enklere for oss foreldre å kjøpe en Playstation 5, en fet mobiltelefon eller en iPad, slik at vi får ro noen timer til å engasjere oss i våre egne komfortable interesser når kvelden setter inn.

Vi har jo tross alt en formening om at vi er reduserte foreldre dersom ikke barna får eie det som er nytt, og at vi i verste fall blir ansett som dårlige foreldre av andre foreldre, eller at det rett å slett blir opprettet en «barnevernssak» dersom vi ikke leverer godene!

Hva gjør vi feil?

Vi ser nå i Sandefjord by at det er en reell negativ utvikling hos ungdommer og unge voksne i forhold til hva det har vært før. Dette handler primært om: holdningsproblemer, mobbing, vold og narkotikamisbruk.

Hvorfor skjer dette nå under vår vakt, kjære foreldre? Hva gjør vi feil?

Det kan være logisk og riktig å si at vi har mer press fra den «eksterne verden» nå enn hva vi har sett tidligere, men det redegjør ikke for det faktum at andre byer har mindre vold, mobbing og rusmisbruk en hva vi har i Sandefjord by! Det vil si at vi gjør en dårligere jobb med å forebygge mot slike negative krefter!

Oppdragelsen hjemme

Vi foreldre må nok ta mer tak i oppdragelsen på hjemmefronten, spesielt når det gjelder det med å lære bort å være et medmenneske for så å bidra til samfunnets beste utvikling, i motsetning til bare å kultivere karrièreveiledning og materielle oppnåelser på et individuelt nivå. På godt norsk heter det å lære våre unge å være en gentleman og en lady, men da har vi foreldre også et naturlig ansvar for å sørge for at vår egen væremåte og praksis har tilsvarende kvaliteter. Det er tross alt en del forskning som foreller oss at barn og unge adopterer eksempler bedre enn formidling via tale eller tekst.

Sist, men ikke minst må vi forsøke vårt beste til å ha solidarisk holdning, da dette utvilsomt er karakterbyggende og til nytte for Sandefjord by og dens respektive innbyggere.