Blant disse er flere av våre politikere i Sandefjord.

Men sjokket synes å være i hvert fall delvis selvforskyldt, hvis det er slik det ser ut til å være, at kommunens politiske ledere ikke har sørget for at mulige utbyggere i denne viktige strekningen i Sandefjordsfjorden først studerer den analysen som kommunen fikk utarbeidet av firmaet Dyrvik arkitekter og Civitas i 2017 med spesielt fokus på sjøfronten i Sandefjord fra Kilen til Stub. Oppdragsgiver var Sandefjord kommune. Analysen er meget grundig og relevant og har prosjektnummer 17.009.

Ulike temaer vurdert

Mulighetsanalysen har dato 20.05.2017 og ble sist revidert 14.6.2017.

I analysens sammendrag heter det at det er gjort vurderinger av ulike tema for hele sjøfronten sett under ett og gitt noen anbefalinger. I en kommentar i sammendraget på side 5 heter det under overskriften: Maritim historie: Formidle hvordan den maritime historien har formet Sandefjord, fra vikingtid til kurbadvirksomhet, hvalfangst og skipsbygging.

Dette er en meget liten del av en grundig analyse på 44 A4-sider. Sjøfronten er i analysen delt i åtte delområder i tillegg til en beskrivelse av den gjennomgående havnepromenaden: Stub, Aktivitetsparken, Strømbadet, Hesteskoen, Fergeområdet, Brygga, Kilenområdet og Kamfjordkilen.

Grundig analyse

Fra min tidligere tid i politikken kjenner jeg godt til den 44 siders analysen fra Dyrvik arkitekter og Civitas som ble bestilt av Sandefjord kommune og overlevert til kommunen den 20/5-2017. Det er en meget grundig analyse som kan bidra sterkt til klarhet om grunnleggende forhold vedrørende boligbygging nær fjorden.

Forutsetningen for utbygging av et så sentrumsnært og unikt havneområde må være at ikke bare de aller nærmeste naboene skal kunne nyte godt av dette eventuelle bryggeområdet i sjøfronten. «Dermed basta», som vår udødelige fiskerkone Fea Bolt sannsynligvis ville sagt, med fynd og klem om den type utbygging i sjøfronten.

Les rapporten!

De politiske oppdragsgiverne i Sandefjord ville utvilsomt også i dag finne det nyttig å sette seg inn i denne analysen som kommunen fikk utarbeidet for få år siden. Det er sterkt beklagelig, men ikke underlig, at utbyggingsplanen ifølge Sandefjords Blad ble møtt med sjokk og vantro av politikerne.

Det beklagelige er at kommunens ledelse ikke har funnet det bryet verd å sette seg inn i den planen som kommunen selv har fått utarbeidet nettopp for å skaffe seg mer kunnskap om bygging av boligblokker i indre fjordstrøk i byens umiddelbare nærhet. I alle fall må ideen gjennom en ny prosess før den eventuelt blir vedtatt og kan bli en realitet.

Bør ikke gjennomføres

Det er meget gode grunner til å håpe at Inter Eiendoms plan ikke blir en realitet, uten at hensyn blir tatt til det meget gode Mulighetsstudiet som ble utarbeidet i 2017 for Sandefjord kommune. Det ville være utenkelig at våre politiske myndigheter ikke ville sørge for å sette seg grundig inn i disse problemstillingene før det har tatt en forhåndstitt på vurderingene som andre har gjort, og som Sandefjord kommune sannsynligvis allerede har betalt for.

Langt unna

Det vil være synd om utbyggingsplanene skulle bli forsøkt gjennomført eller endret slik at tiden «plutselig» er ute for ny planlegging og gjennomføring av «gamle» Maxbobygget, og at Kilen brygge kommer i ny drakt. Det var langt fra dagens tegninger til det vi burde kunne forvente av eiendomsutvikleren og hans folk som med vår ordførers velsignelse fikk legge fram sine planer på et folkemøte i Sandefjord bibliotek våren 2019.

Skal ha lyst til å bo der

Vi som bor her i dag, bør også kunne bidra til at byen skal bli slik at morgendagens unge familier har lyst til å bo og drive sin virksomhet her.

Da kan vi samles med utgangspunkt i det som gjorde Sandefjord til en by – nemlig beliggenheten ved fjorden og dermed tilgangen til alle verdens hav – som Sandefjord og sandefjordinger i alle år har visst å benytte seg av.