Tingretten enig med kommunen i at de ikke er rett saksøkt. Men Hjeltnes slipper saksomkostninger.

Vestfold tingrett avviser søksmålet mot Sandefjord kommune, men tilkjenner ikke kommunen sakskostnadene.