Gå til sidens hovedinnhold

Tingretten enig med kommunen i at de ikke er rett saksøkt. Men Hjeltnes slipper saksomkostninger.

Vestfold tingrett avviser søksmålet mot Sandefjord kommune, men tilkjenner ikke kommunen sakskostnadene.

For abonnenter

Dette er konklusjonen i en kjennelse nylig, basert på at kommunen har avvist søksmålet fra Magne Hjeltnes om utbyggingen på Vennerød.

Boligprosjekt i Stokke

Saken gjelder oppføring av fire tomannsboliger og én firemannsbolig.

Retten mener Hjeltnes ikke har rettslig interesse i å få prøvd kommunens vedtak for domstolene, siden Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har fattet et klagevedtak i samme sak.

– Ugyldige vedtak må oppheves

Utbyggeren krever i stevningen 8. mars i år at kommunens vedtak 7. juni og 16. oktober i fjor, samt fylkesmannens vedtak 3. mars i år, kjennes ugyldige, og oppheves.


Hjeltnes har også krevd sakskostnadene dekket.

I vedtaket fra juni fjor erklærte kommunen at byggearbeider på Vennerød var ulovlige, noe fylkesmannen i hovedsak har gitt sin støtte til.

– Umulig å se forskjell

I forbindelse med tilsyn og politioppbud i Vennerødveien 133 for en uke siden viser Hjeltnes i brev til kommunen til at de oppførte boligene har samme utforming, og at det er umulig å se forskjell på en enebolig og tomannsbolig.

Les også

Kommunen avviser søksmålet om boligprosjektet på Vennerød

«Ingen av dispensasjonene som kommunen krever, er reelle for bygningsrekka mot Vennerødveien», skriver han.

Hjeltnes mener søknad om 17 boenheter på et ni dekar stort areal ligger langt innenfor det som bør være akseptabelt.

Som kompensasjon for det han mener er ulovlig byggestopp for Vennerødveien 149 ved en tidligere anledning, vil han kreve at byggearbeidene i Vennerødveien 133 kan fortsette på eget ansvar inntil det foreligger en rettsavklaring.

Les også

Hjeltnes tapte mye og vant litt i Vennerød-striden

Mener Hjeltnes må betale

Subsidiært har advokatfullmektig Julie Holte-Ambjørnsen ved kommuneadvokatkontoret krevd at kommunen må frifinnes i søksmålet fra Hjeltnes.

For begge tilfellene har kommunen framsatt krav om å bli tilkjent sakskostnader.

Retten har vært i tvil

Tingretten har under tvil kommet til at kommunen må bære utgiftene selv.

Les også

Magne Hjeltnes saksøker Sandefjord kommune - med en stevning adressert til Bjørn Ole Gleditsch

Retten har oppfordret Hjeltnes til å bruke prosessfullmektig, noe han har motsatt seg. Dette er tatt til etterretning.

– Bør ikke straffes for feil

Dersom han hadde fått advokatbistand, mener retten Hjeltnes ville ha trukket søksmålet mot kommunen, og i stedet påberopt plan- og bygningssjef Andreas Farsjø som vitne.

LES OGSÅ: Kommunen gir ordre om øyeblikkelig stans av omstridt byggeprosjekt: – Vi ser på dette som en grov overtredelse

Hjeltnes er en privatperson mot det offentlige. Styrkeforholdet mellom partene er medvirkende til rettens avgjørelse om å lempe på kostnadskravet.

Det er forståelig at han har gjort et prosessuelt feilgrep. Det bør han ikke straffes for, mener retten.

Også staten er stevnet

Hjeltnes har underveis i prosessen også anlagt sak mot staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Bakgrunnen er at fylkesmannen har stått på kommunens side i krangelen om Vennerødutbyggingen.

Regjeringsadvokaten har besvart søksmålet med å kreve frifinnelse, og sakskostnader dekket av motparten.

Hovedforhandling er berammet til 22. januar.

Det er satt av én dag til saken.

Kommentarer til denne saken