Så hvorfor? Hva er nytt siden sist?

Private undervisningsinstitusjoner viser interesse tidlig i prosessen, – det er nytt. Universitetet i Sørøst-Norge har en ny og mer åpen struktur så det er mer aktuelt å få studier til Sandefjord slik de har fått i flere andre byer, – det er meget viktig for at unge skal bli boende og andre vil flytte hit. Men hva med det større bildet?

Hvorfor skal vi dette? Nå?

Svaret er: – På grunn av byens fremtid og på grunn av klimamålene. Det store bildet ser nemlig slik ut: Byen vil bli et større tyngdepunkt for alle innbyggere i storkommunen Sandefjord. Det er fordi vi er pålagt en betydelig fortetting gjennom FNs bærekraftsmål som Norge har gitt sin tilslutning til. Det vil si at vi skal bo, arbeide, handle, og drive med aktiviteter på et mindre areal for å spare dyrkbar mark, natur og transport. Men denne fortettingen skal vi få til på en hyggelig og menneskevennlig måte. Det er den store oppgaven nå.

Mindre plass hjemme

De fleste vil jo bo i eller nær byen, men vi kommer nok til å få mindre plass i våre egne hjem. «Ikke jeg» tenker du, for du vil ha plass. Men for at slike som deg skal synes det er greit å bo på mindre plass, må flere oppleve det som attraktive å leve det kompakte bylivet. Vi er altså nødt til å gi byen et nytt innhold og en ny struktur. Vi skal fortsatt gi folk det de trenger av tilbud og mer til, men i det som kalles «shared spaces». Vi vil kanskje ikke ha plass til eget syrom, hjemmekontor eller «man cave» i leiligheten, men du skal fortsatt få drive med dine aktiviteter. Og det like i nærheten, gratis og tilgjengelig når du ønsker det. På Tivolitomta. Men her vil flere dele rommet, enten samtidig eller gjennom døgnets 24 timer; Det står altså ikke tomt det meste av tiden slik som hjemme. Det sparer store areal.

Møteplass inne

Det vil bli flott for oss som har barnebarn, og har flyttet til en liten praktisk sentrumsleilighet. For her vil det være god plass til å leke innendørs. Her finner de leker, bøker, spill, PC-er, musikk, teater og mye mer.

Les også

Istedenfor at kommunen selger seg ut og flytter inn som leietaker under en privat aktør, burde vi selv bygge noe vi kan være stolte av: Et bibliotek, vårt felleseie, som et varig og synlig monument over mottoet «Tenk stort".

Vi lever i nord, det er kaldt, vått og vindfullt halve året, og verre skal det bli. Når boligene blir mindre og vi blir langt flere som bor i og nær sentrum, må vi ha et sted å søke til når det er dårlig vær, eller når vi føler oss alene eller understimulert, når vi trenger påfyll eller kunnskap. Dette huset skal være det stedet alle tyr til, uten krav til funksjon, økonomi eller status. Dette er stedet der du, ved siden av å låne bøker og lære data, blir oppdatert og kommer i kontakt med det som skjer i byen og kommunen vår på alle områder. Her kan du oppdage, prøve ut eller melde deg på.

Trenger å møte folk

Det er flott med internett, – det er veldig praktisk i hverdagen, men alle trenger å møte et menneske å snakke med, en person som kan forklare, en gruppe å lære og oppleve sammen med, et inspirerende foredrag, et kurs der vi kan utvikle våre kunnskaper sammen med andre. Alt som binder oss sammen, som angår oss alle og som gjør at vi blir ETT samfunn skal de finne lett tilgjengelig.

Når vi skal skape den nye miljøvennlige, menneskelige byen for alle trenger vi en slik demokratisk motor for at byen skal fungere optimalt. Når dette kombineres med at barna får ny og bedre kulturskole og næringslivet får kompetansen den trenger innenfor de samme veggene, blir dette huset en smeltedigel for fremtiden.

Har ikke bra nok bibliotek

Mange mener vi har et fullverdig bibliotek allerede. Det har vi ikke. Ikke til å møte fremtidige oppgaver og muligheter til et moderne bibliotek. Biblioteket på Hjernes er for lite til de tjenestene og arrangementene man skal tilby, den sikkerheten som kreves ikke minst for barn, og de mulighetene at nytt større bygg har med sambruk og tekniske muligheter.

Les også

Hvorfor ensidig se på Tivolitomta?

Så i det store bildet, for kommunen vår og det grønne skiftet, er Tivolitomta ikke bare en fornuftig men også en nødvendig investering for byen, kommunen og miljøet. Framtiden forplikter oss til bærekraft og kunnskapsutvikling, fortetting og mindre transport for å spare naturen, at vi har demokratiske samlingsplasser gjennom hele året. Et slikt hus skal dekke et langt videre behov enn før og trenger et annet innhold, så vi må bygge nytt.

Tivolitomta er den ideelle plassering for et slikt bygg; sentralt, vakkert beliggende og kommunalt eid.